MonographCoverCHOREOGRAPHING WITH,
by Irena Pejovic
2015

In English,
80 pages, color

 

 

 

CHOREOGRAPHING WITH, is Irena Pejovic’s Monograph of recent projects that focus on events that go beyond the visual realm, choreographing movements that turn the audience into an explorer of a world that is active and becoming—as a set of unfolding relationships—in a way that they have not before. In her work, the audience is moving-sensing, using vision, sound, navigation, feeling texture, color, scale, being both mobile and immobile. The work, the space and the viewer take an equal part in the making of the events.

The book can be picked up from my studio in Rahway, NJ, at 1564 Irving St #1, Rahway, NJ 07065, 3rd Floor, Studio 2. Please email to arrange pick up.


Shipping Options 

 

 

ВО КОРЕОГРАФИЈА СО,
од Ирена Пејовиќ
на македонски јазик
2016

104 страници, склоп на проекти од изминатите три години.

 

„Делата на Ирена Пејовиќ комбинираат многу софистицирано чувство на процес-филозофијата како естетски зафат, и чинот на создавање како настан. Реткост е да се сретне уметник со ваква чувствителност кон материјалите и средините. Ирена бара и развива нов естетски јазик и логика на материјалноста како настан. Истовремено, таа го поместува „гледачот“ како целосно отелотворено и дистрибуирано тело. Оваа комбинација на активирање на материјалноста и субјективноста има потенцијал радикално да ја репозиционира современата логика на естетиката“.

Иан Керр


Shipping destination/Destinacija
 

 

Download PDF – English

Електронска верзија PDF – Македонски